^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Pragniemy poinformować, iż Gmina Bobrowniki uzyskała dofinansowanie dla  projektu pt.:

Godzimy życie zawodowe i rodzinne w Gminie Bobrowniki – utworzenie Klubu Dziecięcego”

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest od 15 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Głównym celem projektu jest: wsparcie zatrudnienia 10 osób pełniących funkcje opiekuńcze poprzez zwiększenie o 10 dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci klubu dziecięcego na terenie Gminy Bobrowniki oraz zapewnienie jego bieżącego funkcjonowania przez okres 25 miesięcy: 01.08.2018-31.08.2020 r.

 

Wartość projektu: 667 662,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 567 477,00 zł

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą