^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bobrownikach, zlokalizowany na  przy terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków będzie czynny w każdą środę w godzinach 12:00 - 17:00 oraz sobotę w godzinach 10:00 - 15:00. Punkt przeznaczony jest dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bobrowniki.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK-a:

 1. Przeterminowane leki i chemikalia;
 2. Zużyte baterie i akumulatory,
 3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 4. Odpady rozbiórkowe i budowlane;
 5. Zużyte opony z samochodów osobowych, rowerów, motocykli;
 6. Odpady zielone;
 7. Inne odpady niebezpieczne(kineskopy, żarówki, świetlówki, tusze itp.)
 8. Papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
 9. Odpady wielkogabarytowe.

Wymienione wyżej odpady mieszkańcy będą mogli oddawać bezpłatnie. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

 Rodzaje odpadów nieodbieranych w PSZOK-u

 1. Odpady zmieszane;
 2. Odpady remontowo - budowlane zawierające odpady niebezpieczne- papa, smoła, azbest, wełna mineralna;
 3. Odpady od osób prowadzących działalność gospodarczą (tylko odpady z gospodarstw domowych, które mają podpisaną umowę na wywóz)
 4. Odpadów samochodowych (uszkodzone elementy silnika lub karoserii)

 

Konieczność powołania PSZOK-u wymogła na samorządach nowa ustawa śmieciowa. Zgodnie z nią każda gmina musi utworzyć miejsce, do którego mieszkańcy będą mogli przywozić i bezpłatnie zostawiać posegregowane odpady komunalne (które np. nie mieszczą się w domowych workach czy pojemnikach) oraz wszystkie 3 rodzaje odpadów problemowych, tj. wielkogabarytowe (np. meble, sprzęt AGD), niebezpieczne (np. leki, chemikalia) oraz rozbiórkowe (np. gruz). PSZOK nie przyjmuje jednak śmieci zmieszanych!

 Finansowanie

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą