Wójt Gminy Bobrowniki wraz z Kierownikiem Klubu informują o zakończeniu rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do Klubu Dziecięcego "Bobrowiaczek". Lista dzieci przyjętych jak i nieprzyjętych do Klubu na rok szkolny 2018/ 2019 będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w Klubie Dziecięcym "Bobrowiaczek" przy ul. Włocławskiej 10.