^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znalezione obrazy dla zapytania biuro wyborcze włocławek

W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Komisarz Wyborczy we Włocławku II podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych.

 

 Komitety wyborcze organizacji społecznych (stowarzyszeń) oraz komitety wyborcze

 1. wyborców mających swoją siedzibę na terenie miasta na prawach powiatu Włocławek i powiatów: lipnowskiego i rypińskiego składają zawiadomienia, o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych, w siedzibie Komisarza Wyborczego we Włocławku II: Włocławek, ul. Brzeska 6, pok. 10.

 

 1. Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych będą przyjmowane w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r.
  w godzinach 800 - 1530 (od poniedziałku do piątku). W dniu 25 sierpnia 2018 r. (sobota) zawiadomienia będą przyjmowane w godzinach 830 – 1400.

  

 1. Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.kbw.gov.pl (strona główna: Aktualności zakładka Informacje) znajdują się informacje o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego wraz z niezbędnymi wzorami druków. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej i wzory formularzy dokumentów dostępne są również w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego (siedziba Komisarza Wyborczego) oraz urzędach gmin/miast i starostwach powiatowych.

 

Komisarz Wyborczy

   we Włocławku II

   Piotr Kozubowicz

 

KOMUNIKAT 

Komisarza Wyborczego we Włocławku II 

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 246) podaję do wiadomości publicznej informację o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego we Włocławku II według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.:

 

Lp

Nazwa gminy

Liczba mieszkańców

1

Miasto na prawach powiatu Włocławek

105 240

Powiat lipnowski

2

Lipno miasto

13 814

3

Bobrowniki

3 115

4

Chrostkowo

3 018

5

Dobrzyń nad Wisłą

7 751

6

Kikół

7 102

7

Lipno gmina

11 828

8

Skępe

7 602

9

Tłuchowo

4 707

10

Wielgie

6 893

Powiat rypiński

11

Rypin miasto

15 962

12

Brzuze

5 390

13

Rogowo

4 830

14

Rypin gmina

7 564

15

Skrwilno

6 003

16

Wąpielsk

4 069

 

Komisarz Wyborczy

we Włocławku II 

   Piotr Kozubowicz

 

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego we Włocławku II

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 246) podaję do publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i ustalonym sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z obszaru właściwości Komisarza Wyborczego we Włocławku II

 1. Zgłoszenia kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z obszaru objętego właściwością Komisarza Wyborczego we Włocławku II (miasto na prawach powiatu Włocławek powiaty: lipnowski, rypiński oraz gminy położone na obszarze wymienionych powiatów) będą przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego we Włocławku II, ul. Brzeska 6, pok. 10, w terminie do dnia 6 września 2018 r. (czwartek), w godz. 800–1530 (od poniedziałku do piątku). W dniu 25 sierpnia 2018 r. (sobota) zgłoszenia będą przyjmowane w godz. 830–1400.
 1. Prawo zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego.
 2. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca bierne prawo wyborcze do Sejmu oraz musi być wpisana do stałego rejestru wyborców.
 3. Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów do składów komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów
  na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 4. Tekst w/w uchwały wraz ze wzorami druków zgłoszenia znajduje się na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem www.kbw.gov.pl, delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku: wloclawek.kbw.gov.pl oraz jest dostępny we wszystkich urzędach gmin, miast i starostwach powiatowych.

 

Komisarz Wyborczy

  we Włocławku II

    Piotr Kozubowicz

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą