^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Podobny obraz

Kierownik Klubu Dziecięcego  ,,Bobrowiaczek” ogłasza nabór dzieci do Klubu w terminie od  18.03.2019 r. do 29.03.2019 r.                                                                          

W ramach projektu ,, Godzimy życie zawodowe i rodzinne w Gminie Bobrowniki- utworzenie klubu Dziecięcego’’ zapraszamy rodziców dzieci w wieku od 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia.

Rodzice, którzy zakwalifikują się do projektu są całkowicie zwolnieni od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka. Zgodnie z Uchwałą nr  XXXV/214/2018 Rada Gminy uchwaliła maksymalną wysokość opłaty dziennej za wyżywienie dziecka w Klubie w wysokości 6,00 zł. Klub przyjmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Bobrowniki, a w miarę wolnych miejsc przyjęcie dzieci z poza terenu Gminy. Zapewniamy dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. W naszym Klubie dzieci jedzą zdrowe domowe posiłki z godnie z aktualnymi normami żywieniowymi. Dzieci mają zapewnioną właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną z uwzględnieniem indywidualnej potrzeby dziecka. W klubie zapewniona jest opieka w wymiarze do 10 godzin dziennie w godzinach od 6:30 do 16:30. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Bobrowniki (BIP, zakładka ,,Opieka do lat 3’’ znajduje się Uchwała nr XXXV/212/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. Statut Klubu Dziecięcego ,,Bobrowiaczek’’, zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.                                                                                                                        

Zainteresowani rodzice / opiekunowie prawni mogą pobrać Kartę zgłoszenia oraz załączniki  na stronie internetowej  Urzędu  Gminy w Bobrownikach w zakładce („Opieka do lat 3”), a także w wersji papierowej w Klubie Dziecięcym ,,Bobrowiaczek" ul. Włocławska 10                    

Załączniki:

- Karta zgłoszenia dziecka do Klubu dziecięcego

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (matka)       

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (ojciec)

- Oświadczenie o wielodzietności rodziny       

- Oświadczenie o zatrudnieniu, matka       

- Oświadczenie o zatrudnieniu, ojciec  

Gdy liczba dzieci przekroczy ilość wolnych miejsc tj. 10 będzie powołana Komisja rekrutacyjna przez Kierownika Klubu.    

Lista dzieci przyjętych jak i nieprzyjętych do Klubu Dziecięcego „Bobrowiaczek” będzie dostępna od 03 kwietnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w Klubie Dziecięcym ,,Bobrowiaczek" przy ul. Włocławskiej 10. 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 54 251 48 21 w godzinach od 6:30 do 14:30

{gallery}2019/zlobek{/gallery}

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą