^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu 19  czerwca br. po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pawła Grudowskiego podpisał umowy z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno na wykonanie zadań pn: "Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Stara Rzeczna Sołectwo Brzustowa, Gmina Bobrowniki" oraz "Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Bobrownickie Pole, Gmina Bobrowniki"

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą