^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dnia 29.05.2018r. w remizie OSP Bobrowniki odbyło się szkolenie z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Udział w nim wzięli pracownicy Starostwa Powiatowego w Lipnie, Wójt Gminy Bobrowniki – Jarosław Jacek Poliwko wraz z Przewodniczącym Rady Gminy – Tadeuszem Gradkiewiczem oraz pracownicy Urzędów Miast i Gmin zajmujący się zarówno sprawami obronnymi jak i kryzysowymi z całego Powiatu Lipnowskiego.

Uwieńczeniem szkolenia był pokaz przygotowany przez OSP Bobrowniki pod dowództwem Naczelnika OSP Pana Dariusza Domagalskiego dotyczący właściwego udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku wypadku drogowego: Autobus podczas manewru zawracania osunął się ze skarpy i zaczął się palić. Strażacy zaprezentowali właściwy sposób postępowania z poszkodowanymi i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Kolejnym epizodem był pokaz wyciągania z rzeki Wisły samochodu osobowego, którego kierowca doprowadził do skażenia wody substancjami ropopochodnymi wjeżdżając do Wisły. W akcji wykorzystano zastawki do zbierania płynów z rzeki. Szkolenie zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Lipnie, na zlecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Prowadzącym szkolenie był major Stanisław Dykowski z Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą