29 kwietnia br. (poniedziałek) nastąpiła wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Wypłata w gotówce w Kasie Urzędu Gminy Bobrowniki od dnia 30 kwietnia br. (wtorek) Kasa UG czynna w godz. 8.00 - 14.00. Zwrot dotyczy osób które złożyły wnioski do dnia 28 lutego br.