^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znalezione obrazy dla zapytania pszok wfosigw

Rozpoczynamy kampanię edukacyjno-informacyjną w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w systemie gospodarowania odpadami, która realizowana jest w ramach projektu grantowego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Bobrowniki”

 

Czas trwania kampanii:

15 kwietnia 2018 – 31 sierpnia 2018r.

 Grupa docelowa:

mieszkańcy Gminy Bobrowniki, szczególnie ważną grupę odbiorców stanowią dzieci
i młodzież, na wszystkich poziomach edukacji

 Cele:

 • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy,
 • kształtowanie właściwych postaw i wartości,
 • podkreślanie roli zapobiegania/zmniejszenia ilości powstałych i składowanych odpadów (hierarchia postępowania z odpadami),
 • podnoszenie poziomu wiedzy nt. postępowania z odpadami,
 • zwiększenie świadomości mieszkańców na temat roli PSZOK w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • założonym długookresowym celem działania kampanii edukacyjno-informacyjnej jest doprowadzenie do redukcji ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie, co bezpośrednio wpłynie na jakość życia wszystkich mieszkańców naszej gminy.

 Działania kampanii:

 1. kampania medialna obejmująca:
  1. promocję (rozpowszechnianie) trzech filmów edukacyjno-informacyjnych,
  2. przygotowanie i przeprowadzenie kampanii w mediach społecznościowych,
  3. konkurs dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o PSZOK Dostępne na stronie WFOSIGW. Zachęcamy do odwiedzenia.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą