^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu 16  marca br. po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pawła Grudowskiego podpisał umowy z firmą: Handel i Usługi budowlane EB-BRUK Avetisyan  Karen, ul. Starowiejska 87 87-603 Wielgie na wykonanie zadań pn: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Bobrowniki" oraz: " Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej dla miejscowości Bobrowniki - etap I"

 

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą