^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wójt Gminy Bobrowniki - Jarosław Jacek Poliwko podpisał umowę z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty – Panem Markiem Gralikiem o udzielenie wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa w ramach  realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury  oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” w roku 2017.

 

W ramach realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” pozyskana została dotacja w kwocie 13.840,00 zł, gmina zobowiązana była zapewnić wkład własny w wysokości 3.460,00 zł. Łączny koszt realizacji programu wyniósł 17.300,00 zł.

W ramach w/w środków zakupiono 2 zestawy tablic interaktywnych i głośniki dla Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach.   

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą