^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Tradycyjnie już w Remizie OSP Rachcin zorganizowano ostatnią w kończącym się roku Sesję Rady Gminy. W Sesji - oprócz radnych i sołtysów - uczestniczyli również: Wójt Gminy Bobrowniki - Pan Jarosław Jacek Poliwko, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kryński, Skarbnik Gminy – Pan Paweł Grudowski, kierownik GZO – Pani Beata Domagalska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobrownikach – Pani Ewa Makowska, Pani Iwona Adamska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pan Rafał Wiśniewski. Nastąpiło przyjęcie protokołów komisji stałych Rady Gminy. Przyjęto ambitny plan z założeniem inwestycji na poziomie 35 % budżetu. Więcej informacji o Sesji udostępnimy na www.bip.ugbobrowniki.pl w zakładce Prawo lokalne - Uchwały Rady oraz w zakładce Prawo lokalne - protokoły z Sesji Rady Gminy.

 

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą