^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu wczorajszym tj. 15.12.2017 r. zrealizowana została inwestycja pn. "Budowa oświetlenia drogowego ul. Lipowej w miejscowości Bobrowniki (obręb ewid. Bobrowniki) gmina Bobrowniki na działkach nr ewid. 534, 689". Zadanie wykonane zostało dzięki przychylności Rady Gminy Bobrowniki. Gospodarz Gminy Wójt Jarosław Jacek Poliwko nie miał żadnych wątpliwości co do konieczności realizacji w/w zadania - oświetlona została całość ulicy Lipowej łączącej Bobrowniki z najbliższym miastem oraz będącej miejscem dojazdu do jednego z większych pracodawców na terenie Gminy. Poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców podążających tą ulicą do przystanku autobusowego. 

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą