Wykaz sołectw Gminy Bobrowniki, w których WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYWANIA PRZEZ LUDZI:

- Bobrownickie Pole,

- Białe Błota,

- Gnojno,

- Stare Rybitwy.

Mieszkańców pozostałych sołectw prosimy o korzystanie z punktów poboru wody (informacja dostępna tutaj).