Pilne ! Punkty poboru wody zdatnej do spożycia w Gminie Bobrowniki:

Punkty poboru wody zdatnej do spożycia w Gminie Bobrowniki:

1. W Sołectwie Bobrowniki
- Szkoła Podstawowa (ul. Wyzwolenia 16)
- Przedszkole Samorządowe (ul. Włocławska 10)
- Plac Wolności
- plac naprzeciw Ośrodka Zdrowia (ul. Dobrzyńska)
- Sklep przy ulicy Rycerskiej (osiedle "Podzamcze")

2. W Sołectwie Stary Bógpomóż - przy sklepie

3. W Sołectwie Polichnowo - przy posesji Pani Sołtys

4. W Sołectwie Rachcin
- Punkt Przedszkolny (szkoła)
- "Pałac" po majątku Okrągła

5. W Sołectwie Brzustowa
- STARA RZECZNA (przy posesji Pana Radnego)