^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Pomimo posiadania przez gminę systemu selektywnej zbiórki odpadów obserwowane jest wypalanie śmieci w kominkach, ogniskach, piecach centralnego ogrzewania. Dym spalanych śmieci to nie tylko woń nieprzyjemna, ale przede wszystkim niebezpieczna dla zdrowia, toksyczna. Poza tym w przewodach kominowych osadza się tzw. sadza mokra, z czasem trudna do usunięcia i będąca przyczyną popękania komina i zaczadzenia, a nawet zaprószenia się ognia w przewodzie i pożaru domu.

 

Warto wiedzieć, że

  • spalanie odpadów w warunkach domowych odbywa się w niskich temperaturach, a w kominach brak jest filtrów, przez co następuje przedostawanie się do atmosfery silnych trujących substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenek i dwutlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór, metale ciężkie,
  • groźne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych typu PET (worki foliowe, butelki plastikowe i inne opakowania z tego tworzywa, materiały lakierowane, odpady gumowe. Przez spalanie się tych materiałów następuje emisja do atmosfery rakotwórczych dioksan i furan, których negatywny wpływ na zdrowie daje się odczuć po upływie lat przez choroby nowotworowe (zwłaszcza płuc i wątroby), a nawet uszkodzenia płodów ludzkich i struktury kodu genetycznego. Niektóre dioksyny są 10 000 razy bardziej toksyczne niż cyjanek potasu przy połowicznym rozpadzie w glebie trwającym dłużej niż 160 lat, co może oznaczać zatrucie owoców i jarzyn.       
  • dym z udziałem substancji powstałych na skutek wypalania odpadów zaburza układ odpornościowy i oddechowy, może powodować zaburzenia neurologiczne i hormonalne, choroby serca i szpiku kostnego,
  • emitowane przez nieodpowiedzialne wypalanie odpadów toksyny pozostają w otoczeniu, a konsekwencje pobytu wśród zanieczyszczeń ponoszą również najbliższe nam osoby.

Spalanie jest zabronione ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze. zm.) - art. 191 cyt. ustawy "Kto, wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny".  Za łamanie tego zakazu przewidziana jest grzywna do 5.000 zł lub kara aresztu.

          Zwracamy się do Państwa z apelem o nie palenie odpadów w domowych piecach oraz rozpowszechnieniu takiego podejścia wśród innych osób, być może nieświadomych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka związanych z oddychaniem zatrutym powietrzem.

Pamiętajmy, że przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na Policję. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów podając dokładną lokalizację zdarzenia.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą