^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PRZEDSIĘBIORCY NA START! Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia. Nr projektu: RPKP.08.03.00-04-0012/16. Więcej informacji na stronie podmiotu wdrażającego tutaj.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą