^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Projekt:
- dla kobiet powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (w dniu przystąpienia do projektu są osobami pracującymi - pomoc finansowa w formie dofinansowania opieki nad dzieckiem w wysokości 600 PLN miesięcznie na dziecko przez okres 12 miesięcy
- wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem (w dniu przystąpienia do projektu pozostających bez pracy, w tym także w trakcie urlopu wychowawczego) - pomoc finansowa w formie dofinansowania opieki nad dzieckiem w wysokości maksymalnie 600 PLN miesięcznie na dziecko oraz obligatoryjne wsparcie aktywizacyjne.

 

Projekt „Pracująca Mama”  realizowany jest przez firmę TOP  – PROJEKT  – Krzysztof Derbiszewski na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPKP.08.04.01-04-0009/16  zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko  – Pomorskiego, w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko  - Pomorskiego na lata 2014  - 2020,  Oś priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy”, Działanie 4 „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego”,  Poddziałanie 1 „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze”.  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Informacje pod numerem telefonu tel. 669 330 036 http://top-projekt.eu/projekty/pm

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą