GOPS Bobrowniki informuje, że wypłata świadczenia w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus w formie przelewu i gotówki nastąpi w dniu dzisiejszym tj. 18.11.2020r. (środa).