GOPS Bobrowniki informuje, że wypłata świadczenia w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus w formie przelewu nastąpi w dniu 25.05.2020r. (poniedziałek).