RZGW w Warszawie Inspektorat we Włocławku informuje, że w związku z koniecznością dokonania przeglądu technicznego progu stabilizującego poziom wody dolnej Stopnia Wodnego we Włocławku, w dniu 19 października w godz. 9.00-13.00 zostanie wstrzymany przepływ wody przez Stopień.

 

Wstrzymanie przepływu spowoduje obniżenie się poziomu wody w Wiśle o ok. 1,5 m w rejonie Włocławka i o ok. 1 m w rejonie Torunia. Pogorszenie się warunków do żeglugi poniżej stopnia wodnego będzie się utrzymywało do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu.

RZGW apeluje do wszystkich osób, które w tym okresie pływać będą na Wiśle lub przebywać w pobliżu brzegu o ostrożność.