W sobotę odbył się Jubileusz 90-lecia OSP Rachcin, która jest jednostką typu S z pojazdem gaśniczym GLM 16 oraz remizą odbudowaną i rozbudowaną w 2010 r. To pierwsza jednostka ochrony przeciwpożarowej w powiecie lipnowskim, która samodzielnie pozyskiwała środki unijne na wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy – dziś miejsca integracji lokalnej społeczności. Dzięki działalności na naszym terenie dwóch OSP spełniony jest warunek do istnienia Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Bobrownikach.

Na uroczystość 90 – lecia OSP zawitali do Rachcina przedstawiciele władz samorządowych na czele z Anetą Jędrzejewską, Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Starostą Lipnowskim Krzysztofem Baranowskim. Obecny był przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie mł. kpt. Patryk Szajgicki.

Okolicznościową mszę św. w sali przedszkola w Rachcinie sprawował ks. kan. Henryk Wysocki. Obecny był Gospodarz Gminy Wójt Jarosław Jacek Poliwko z Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Gradkiewiczem i Wiceprzewodniączą Wiolettą Kopczyńską, Sekretarz Urzędu Gminy Bobrowniki Tomasz Kryński, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP Tadeusz Grzegorzewski, Komendant Gminny OSP Dariusz Domagalski, poczty sztandarowe jednostek OSP Bogucin, OSP Chełmica Cukrownia, OSP Chełmica Mała, OSP Lisek, OSP Krzyżówki, Komendant Gminny OSP w Gminie Fabianki Dariusz Witkowski, Radni Krzysztof Kostrzewski, Władysław Kraziński, Marzena Stańczak – Kaźmierska, Dariusz Kołaczyński, Przewodnicząca Koła Kobiet w Bobrownikach Renata Orent, Dyrektor Przedszkola w Rachcinie Aleksandra Rutkowska, Sołtys Rachcina Lech Krzemieniecki, Przewodnicząca Koła Kobiet Rachcin Wioletta Chojnacka.  Po mszy św. przemaszerowano na plac przy remizie, gdzie dokonano przeglądu pododdziału i podniesienia flagi państwowej na maszt.

Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta OSP Bobrowniki pod batutą kapelmistrza Pana Dariusza Kołaczyńskiego.

W rysie historycznym Prezes OSP Rachcin druh Karol Kostrzewski nawiązał do budowniczych murowanych remiz w Rachcinie z okresu międzywojennego, „epoki gierkowskiej” i 2010 r. wspominając zarówno miejscowych działaczy społecznych jak i przychylnych włodarzy gmin oraz powiatów, do których przez minione dekady należał Rachcin (Fabianki, Bobrowniki, włocławski, lipnowski) jak i wspierających tę jednostkę w czasach PRL dyrektorów Cukrowni Chełmica. W Rachcinie trwa pamięć o Druhach OSP Rachcin Żołnierzach Polskich poległych w II wojnie światowej oraz o tych, którzy odważyli się przechować strażackie dokumenty mimo groźby wywózki, a nawet śmierci (dokumenty są w archiwum OSP po dziś dzień).

W kolejnej części uroczystości wręczono grawerowane podziękowania strażakom OSP Rachcin, którzy wyróżnili się w pracach obejmujących brukowanie (200 m kw.) i betonowanie oraz osadzanie bram i ogrodzenia wokół Remizy OSP Rachcin. Wyróżnieni:

·         Dawid Bonowicz,

·         Mateusz Durma,

·         Konrad Kostrzewski,

·         Marcin Kletkiewicz,

·         Jerzy Kmita,

·         Dominik Kraziński,

·         Przemysław Kraziński,

·         Lech Krzemieniecki,

·         Marek Lipiński,

·         Andrzej Nisztuk,

·         Jakub Pażniewski,

·         Kamil Pażniewski,

·         Oskar Politowski,

·         Krystian Słomiński,

·         Zbigniew Słomiński,

·         Damian Zakrzewski.

Szczególne wyrazy podziękowania kierowano pod adresem druha Władysława Krazińskiego, tutejszego Radnego szczególnie zaangażowanego w sprawy OSP Rachcin oraz miejscowej placówki oświaty i wychowania.

Dyplomy z podziękowaniem wręczano druhom, którzy zasilali skład drużyny OSP Rachcin w zwycięskich dla tej jednostki gminnych zawodach sportowo – pożarniczych (2011, 2015) i zwycięskiej sztafecie gminnych zawodów w 2017 r. 

Podziękowanie za wykonanie i podarowanie remizie OSP Rachcin haftowanych Godła Polski i „czterech pór roku” wręczono związanym z Sołectwem Rachcin paniom Jadwidze Sztolcman i Marii Krzemienieckiej. Dziękowano Marioli Lipińskiej za wieloletnie, nieprzerwane gospodarowanie mieniem zdobytym przez OSP w projektach i funduszu sołeckim.

Wspaniały poczęstunek przygotowało i podało 18 pań z Koła Kobiet Rachcin.

Jubileuszowe obchody poprzedzone zostały remontem pomieszczeń socjalnych, w tym kuchni, której główna ściana zyskała blask płytek. Zainstalowano zmywarkę z funkcją wyparzania, której zakup druhowie zorganizowali z własnych środków wygospodarowanych w OSP Rachcin. Szczególnie zaangażowani w przebieg robót byli: Paweł Chojnacki, Zbigniew Słomiński, Marcin Skrzypiński, Marek Lipiński, Dariusz Witkowski, Damian Zakrzewski, Karol Kostrzewski, Konrad Kostrzewski, Władysław Kraziński, Kamil Pażniewski, Dominik Demczuk, Jakub Pażniewski, Oskar Politowski, Mateusz Durma, Przemysław Kraziński, Sławomir Lipiński.

W sali OSP, pod haftowanym Godłem Polski umieszczona została Kronika wraz z historycznymi dokumentami: statutem OSP z 1935 r., aktem fundacyjnym remizy z 1937 r. i kroniką szkolną z zapisami o początkach OSP, spisaną w 1938 r. Ukrywane podczas wojny z narażeniem życia przez strażaków z Rachcina dokumenty są dziś nie tylko świadectwem historii, ale przedmiotem dumy strażaków i mieszkańców tej miejscowości.

{gallery}2017/90latOSPRachcin{/gallery}

Galeria zdjęć OSP Rachcin (fot. ART-STUDIO) dostępna tutaj.

Galeria zdjęć "Gazety Pomorskiej" tutaj