Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: zakładka - Prawo lokalne - Projekty uchwał Rady. Poniżej screen jednej z uchwał

Poniżej dostępne dane stanowiące podstawowe informacje o delimitacji obszaru rewitalizacji w Gminie Bobrowniki: