Gmina Bobrowniki to w swej większej części obszar chronionego krajobrazu, którego piękno urzeka wielu odwiedzających nasz teren. Częstym widokiem są również piękne ogródki. Dziś ogłosiliśmy konkurs na najpiękniejszy ogródek Gminy Bobrowniki 2015. Na stronie BIP zamieściliśmy Regulamin konkursu oraz wzór zgłoszenia. Skład Komisji Konkursowej tutaj. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 czerwca 2015 r. Zachęcamy do udziału!

               Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki         Wójt Gminy Bobrowniki

                          Tadeusz Gradkiewicz                            Jarosław Jacek Poliwko