Rozpoczęliśmy kolejny etap modernizacji ulic na osiedlu Podzamcze, następne dwie drogi posiadać będą nawierzchnie z kostki brukowej.

Dzięki dotacji przekazanej przez Gminę Bobrowniki pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie wykonują prace remontowe na chodnikach przy drogach powiatowych. Remont objął ulicę Nieszawską, Plac Wolności, Lipnowską. Zbudowane zostaną nowe chodniki w sołectwach Bógpomóż oraz Polichnowo.