Informujemy, że Gmina Bobrowniki przystąpiła do projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Projektem zostały objęte dwie placówki oświatowe z terenu gminy:

Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach,

Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach

W ramach projektu w dniu 19 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach o godz. 14.00 przeprowadzone zostało spotkanie dialogowe, którego uczestnikami byli przedstawiciele lokalnego środowiska społecznego: radni, nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy GOPS-u, organizacji pozarządowych, instytucji kultury. Spotkanie odbyło się w formie debaty oświatowej p.n. „Kierunki rozwoju edukacji w Gminie Bobrowniki w myśleniu o Uczniu XXI wieku” pod kątem rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. Dyskusja toczyła się wokół przygotowanych czterech pytań:

  1. Jakie są mocne strony i zalety naszej gminnej oświaty ?
  2. Co dla Ciebie, jako mieszkańca Gminy Bobrowniki znaczy określenie „Dobra Szkoła” ?
  3. Jakiego kierunku zmian dla kompetencyjnego rozwoju Ucznia XXI wieku potrzebuje Nasza oświata ?
  4. Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać Absolwent każdej naszej szkoły/przedszkola ?

Podczas debaty swój głos zabrali również uczniowie, którzy przygotowali kolaż „Szkoła moich marzeń” i zaprezentowali efekt przez siebie wypracowanego modelu szkoły. Wnioski z przeprowadzonej dyskusji posłużą do opracowania planu wspomagania szkół w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.