Znalezione obrazy dla zapytania fundusz sprawiedliwości

W dniu 28 czerwca br. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z siedzibą w Łubiance odbyło się podpisanie umów na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości – doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Gmina Bobrowniki w ramach otrzymanych środków finansowych oraz wkładu własnego zakupi i przekaże do użytkowania  OSP m.in. pilarkę ratowniczą i zestaw oświetleniowy, które zapewnią udzielenie profesjonalnej pomocy poszkodowanym oraz bezpieczeństwo podczas prowadzenia działań. Kwota dofinansowania wynosi 14652,00 zł (koszt całkowity 14800,00 zł). W  podpisaniu umowy z udziałem Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości Mikołaja Pawlaka uczestniczyli Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko wraz z Skarbnikiem Gminy Pawłem Grudowskim.