W dniu 28 czerwca br. po zakończeniu XXXV Sesji Rady Gminy Bobrowniki Wójt Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Gradkiewicz wraz z Radnymi, Sołtysi, Dyrektorzy Placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki odwiedzili PSZOK

- punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na terenie gminy zlokalizowane przy ulicy Nieszawskiej(w sąsiedztwie Gminnej oczyszczalni) w którym mieszkańcy pozostawiać  będą mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Na terenie punktu w obecności wykonawcy inwestycji firmy: Avetisyan Karen "Er-Bruk" Handel I Usługi Budowlane i Inspektora Budowlanego nastąpił odbiór techniczny obiektu. Po uzyskaniu przez Gminę pozostałych wymaganych prawem pozwoleń PSZOK zostanie oddany do użytku mieszkańcom.

Znalezione obrazy dla zapytania województwo kujawsko pomorskie logo ue

Znalezione obrazy dla zapytania wfosigw torun